top of page

SÖZLEŞMELER

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Anlaşmanın tarafları

1.1 İstanbul adresinde bulunan Fok Hazır Giyim Murat Yüzük

Seyrantepe Mahallesi, Altınay Caddesi, No:22

Kağıthane/İstanbul 34406 (bundan sonra FOK olarak anılacaktır)

 

1.2 www.fokstores.com internet sitesinin bir üyesi olan üyelik adresi üzerinden kendilerine verilen adreste bulunan internet kullanıcısı (bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır).

 

2. Sözleşme konusu

2.1 Bu anlaşma, www.fokstores.com ve FOK tarafından sunulan hizmetlerden, belirlenen ürün ve fiyatlardan yola çıkarak satışa sunulan ürünlerden yararlanabilmek için üyenin koşullarını düzenlemektedir.

 

3. Anlaşmanın sağlanması

3.1 Bu sözleşmede açıkça taahhüt edilmeyen herhangi bir konu, eğer varsa FOK’a karşı yorumlanamaz. FOK tarafından yazılı olarak aksi belirtilmedikçe, FOK web sitesinde yer alan ürün ve hizmetler için web sitesinde açıklanan fiyatları talep etme hakkına sahip olacaktır.

 

3.2 Bu üyelik sözleşmesi, üyeye herhangi bir maddi taahhüt veya yükümlülük getirmez. Üye, sadece www.fokstores.com web adresi üzerinden sipariş edilecek ürünün bedelini ve servis ücretini ve bunlarla ilgili diğer ücretleri ödemelidir. Üyelik için ek ücret talep edilmeyecektir.

 

3.3 Üye, www.fokstores.com internet sitesinin üyelik işlemleri sırasında verilen kişisel ve diğer bilgilerin yasalardan önce doğru olduğunu ve bu bilgilerin yanlışlığı nedeniyle FOK'un karşılaşacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

3.4 Üye, diğer kişilere veya kurumlara, kendilerine verilen ve www.fokstores.com internet sitesine üye oldukları şifreyi veremez ve Üyenin bu şifreyi kullanma hakkı sadece kendilerine aittir. FOK’un söz konusu yetkisiz kullanımdan kaynaklanan tazminat ve diğer hak iddiaları, bunun sonucunda ortaya çıkacak tüm yükümlülüklere ve üçüncü tarafların veya FOK’a karşı resmi makamların talep ve taleplerine karşı ayrılır.

 

3.5 Üye, www.fokstores.com internet sitesi üyelerine özel hizmetlerden yararlanırken, ihlali ihlal etmeden ve mevzuatın yasal hükümlerine uymayı peşinen kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde, ortaya çıkacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye'ye bağlanacaktır.

 

3.6 FOK, üye verilerinin yetkisiz kişiler tarafından okunmasından ve üye yazılım ve verilere olabilecek kayıplardan sorumlu olmayacaktır.

 

3.7 FOK’un internet sitesinde yer alan tüm materyaller ve belgeler sadece FOK’un mülkiyetindedir ve bu tür materyaller ve belgelerle ilgili telif hakları ve / veya diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ilgili yasalar tarafından korunmaktadır ve bu tür materyaller ve belgeler Gerekli izin olmadan üye tarafından kullanılır, edinilir ve değiştirilir. Bu sitede adı geçen diğer şirketler ve ürünler sahiplerinin ticari markaları olup, fikri mülkiyet hakları kapsamında ayrı olarak korunmaktadır.

 

3.8 Müşterinin web sitesinde kullandığı tüm kredi kartı işlemleri ve onayları, ilgili Banka veya benzeri Kart Kuruluşları ve çevrimiçi üye arasında, FOK'den bağımsız olarak gerçekleştirilir. (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler FOK tarafından görülmez veya kaydedilmez).

 

3.9 FOK internet sitesinden satın alınan üyeler sadece FOK’a iade edilebilir. 

 

3.10 Üye, satın alınan ürünü iade etmek istediğinde, faturasını sunması gerekir.

 

3.11 Kullanılmış ürünler yine de iade edilemez.

 

3.12 FOK internet sitesi üzerinden satılan ürünler için ödeme sadece bir kredi kartı veya Paypal ile yapılabilir.

 

3.13 Taraflar, FOK’un bilgisayar kayıtlarının, Medeni Usul Kanununun 193. Maddesi ile uyumlu tek ve gerçek münhasır delil olarak kabul edileceğini ve söz konusu kayıtların bir kanıt sözleşmesi oluşturduğunu kabul ve taahhüt ederler.

 

4. SÖZLEŞMENİN DÖNEMİ VE FESİH

4.1 Bu anlaşma, üyenin kabullerini beyan ettiği için yürürlüğe girer. FOK, üyeye sunumu üzerine anlaşmayı kabul etmiş sayılır ve üye tarafından onaylanmayan anlaşma, FOK’a karşı kullanılamaz.

Bu anlaşma, üye üyeliğini iptal edinceye veya üyeliklerinin FOK tarafından iptal edilmesine kadar yürürlükte kalır. FOK, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde üyenin üyeliğinin iptali ile tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir.

 

5. Anlaşmazlıkların çözümü; iş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

6. GEÇERLİLİK

6.1 Üyelik kaydı, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm makaleleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettikleri anlamına gelir. Bu anlaşma, üye üye olur olmaz karşılıklı olarak kabul edilir. Üyenin elektronik ortamda onay vermesi yeterlidir ve üyenin imzası ayrıca gerekli değildir.

Payment Methods

Gizlilik Sözleşmesi

1-Müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için FOK Hazır Giyim San.Tic.Ltd.(Bundan FOK olarak anılacaktır.) üyelerinden bazı kişisel bilgileri (isim, yaş, e-posta, ilgi alanları vb.) talep etmektedir.

 

2-FOK sunucularında toplanan bilgiler sadece periyodik kampanya çalışmaları için kullanılır, müşteri profilleri ile ilgili özel tanıtım faaliyetleri ve istenmeyen e-postaların gönderilmemesine ilişkin müşteri "sınıflandırma" çalışmaları yapılır. FOK, üyelik formlarından toplanan bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmaz, ticari bir amaç için ticari amaçlarla kullanmaz veya satmaz, bu üyeye bildirimde bulunmadıkça veya tersi bir talimat vermedikçe.

 

3-Müşteri bilgileri, resmi makamlara ancak bu tür bir makam tarafından usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde ve mevzuata ilişkin zorunlu hükümlere uygun olarak resmi makamlara ifşa edilmesi gerekiyorsa açıklanabilir.

 

4-Müşteriler tarafından sisteme girilen tüm bilgilere sadece bu müşteriler tarafından erişilebilir ve değiştirilebilir. Başkalarının bu bilgilere erişmesi ve değiştirmesi mümkün değildir.

 

5-Müşterinin web sitesinde kullandığı tüm kredi kartı işlemleri ve onayları FOK'tan bağımsız olarak yapılır ve ilgili Banka veya benzeri Kart Kuruluşları ve çevrimiçi üye arasındadır. (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler FOK tarafından görülmez ve kaydedilmez).

bottom of page